Hier even een update…

Zoals we in onze vorige blog hebben beschreven zijn we bezig met het project ‘Zicht op de Zorgvraag’. We hebben al flinke vorderingen gemaakt met dit project. We zijn ongeveer om de twee weken naar Terneuzen geweest om te overleggen met de zorg en onze opdrachtgevers, Petra de Braal en Hans de Bruin, om te kijken hoe we er nu voor staan, wat er nog verbeterd moet worden en of er nog nieuwe casuïstieken zijn die we kunnen onderzoeken.

Op dit moment hebben we zes casuïstieken volledig uitgewerkt en dit ingevuld in de WIKI (database waar alle vergaarde informatie wordt opgeslagen). Tot nu toe vonden we het echt heel leuk om te doen maar ook om te onderzoeken wat de geïnterviewde zorgvragers nou de hele dag bezig houdt, hoe hun sociale netwerk in elkaar zit en op welk gebied we ze zouden kunnen helpen wat de kwaliteit van leven verhoogt en hun dagelijks leven iets makkelijker maakt.

We hebben nu nog één casuïstiek te gaan (ons minimum van casuïstieken is zeven), deze zullen we ook weer volledig uitdiepen en beschrijven in de WIKI. Als we deze casus hebben afgerond gaan we aan ons eindverslag beginnen. Hierin zullen we beschrijven wat we nou exact gedaan hebben en wat onze conclusies zijn ten opzichte van het project ‘Zicht op de Zorgvraag’. We zijn zelf erg benieuwd wat nou de precieze conclusie is, we hebben al wel een klein vermoeden, maar dat hoort u over een paar weken. Ook zullen we in het eindverslag beschrijven of we nog aanbevelingen kunnen geven wat het project nog beter kan maken en wat ervoor kan zorgen dat zorgvragers langer thuis kunnen blijven wonen.

Wij gaan nog druk aan de slag met dit project en hopen u over een paar weken weer te informeren over wat we bereikt hebben.

De projectleden van ‘Zicht op de Zorgvraag’,
Elvera, Kelly, Mirthe, Pieter, Karine en Babette

zicht op de zorgvraag Projectgroep Zeeuwse Huiskamer