Over dZH

Wat-is

De Zeeuwse Huiskamer ondersteunt Zeeuwse organisaties en Zeeuwen om gezamenlijk antwoorden te formuleren op urgente vragen over wonen, zorg en welzijn.

wat is de Zeeuwse Huiskamer?
De Zeeuwse Huiskamer is een project en een fysieke plaats waar innovaties, experimenten en verschillende belangengroepen samenkomen. Op een plaats waar zorg zich steeds meer zal gaan concentreren: de huiskamer. In deze Zeeuwse Huiskamers brengen bewoners en ervaringsdeskundigen (toekomstige) behoeften in beeld en ontwikkelen bedrijven, overheden, welzijns-, zorg-, en kennisinstellingen innovatieve oplossingen en samenwerkingsverbanden.

De huiskamers zijn ingericht in Terneuzen, Goes en Zonnemaire. In de dorpen Rilland en ’s-Heer Hendrikskinderen functioneert het hele dorp als Huiskamer. Ook daar staat langer zelfstandig thuiswonen in meerdere vormen centraal. Hier werken we niet met proeflogees maar met de inwoners van de dorpen. Het hele dorp (inclusief de buitenruimte) is onderwerp van onderzoek.

Naast huiskamers zijn er ook Themalijnen waarbij de focus ligt op één vastomlijnd onderwerp en een Werkplaats waar concreet wordt gebouwd aan mogelijke oplossingen. Er wordt onder andere geëxperimenteerd met voice en gesture control.

waarom?
Innovatie in zorg, wonen en welzijn komt vanuit, en heeft invloed op vele verschillende belangen en partijen. Die grote hoeveelheid belangen en partijen zorgt er ook voor dat innovatie lastig is. Lastig om op te zetten, te coördineren en op één plaats te bundelen. De Zeeuwse Huiskamer biedt hier een natuurlijke omgeving voor. De betrokken organisaties hebben behoefte aan zo’n omgeving waar ze gezamenlijk helder in beeld kunnen krijgen welke behoeften en vragen er leven rond wonen, zorg en welzijn in Zeeland. Deze inzichten kunnen maatschappelijke instellingen helpen bij het inzetten van innovatiekracht en bieden kansen voor het ontwikkelen van nieuwe product-marktcombinaties voor bedrijven.

toegevoegde waarde: samenwerking
De Zeeuwse Huiskamer creëert een open innovatieruimte om innovaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn te versnellen. In samenwerking met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties, onderwijs, gespecialiseerde bedrijven en ervaringsdeskundige bewoners wordt een organisatie- en evaluatieproces opgezet.

meedoen
Interesse in de Zeeuwse Huiskamer? Participeren kan op allerlei manieren en vanuit allerlei verschillende belangengroepen. Neem contact met ons op met je voorstel of je vraag.