In de afgelopen periode zijn er meerdere bijeenkomsten geweest van Heel West Zeeuws-Vlaanderen bakt. Tijdens deze avonden werd er gesproken over allerlei thema’s zoals wonen, de zorg en het vervoer.

We hebben een samenvatting gemaakt van de thema’s die naar voren kwamen. Die kun je nalezen in PDF.

vervolg
Als vervolg op de avonden worden nu individuele gesprekken gevoerd om de thema’s te verdiepen. Ook zijn we in gesprek gegaan met mensen die in de zorg werken, en met de gemeente. De uitkomst hiervan wordt gedeeld met de gemeente Sluis. Zij verwerken het in de ‘Visie toekomstige zorg West Zeeuws-Vlaanderen’. In het eerste kwartaal van 2018 wordt dit rapport gepresenteerd.