27 november vond een Minisymposium van Dementievriendelijk Zeeland plaats. Samen met onze partners van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, HZ University of Applied Sciences hebben we mensen verteld over het project tot nu toe en over onze werkwijze.

eigen werkwijze en invalshoeken
We werken allemaal mee aan dit project vanuit onze eigen werkwijze en invalshoeken. Daar hebben we deze middag bezoekers op verschillende manieren kennis mee laten maken. Na een inleiding van gedeputeerde Harry Van der Maas werd wethouder Cees van den Bos ingesteld als nieuwe ambassadeur.

ontstaan
Marleen Vermeer vertelde vervolgens over hoe het project is ontstaan en wat er tot nu toe is gebeurd. Er is een samenwerking aangegaan met verschillende partners zoals Alzheimer Zeeland, CZ en Zeeuwse Zorgschakels. Zo werden de eerste contacten gelegd voor interviews. Wat er vervolgens uit die interviews kwam, is doorgezet naar diverse netwerken en beleidsmakers.

de werkmethode uitgelegd
Petra de Braal en Hans de Bruin gingen tijdens het mini-symposium inhoudelijk uitgebreid dieper in op de werkmethode. Zo werd onder andere uitgelegd dat gesprekken met mensen die te maken hebben met dementie, de personen zelf en hun netwerk, de basis vormen voor het project. Ze gingen ook in op hoe het interviewen werkt en hoe de kennis die hier uit voorkomt, geduid kan worden. Als het gaat om een thema als eigen regie, dan kun je bekijken wat dat betekent voor mensen die met dementie te maken krijgen en wat voor handvaten deze kennis biedt. In twee verschillende sessies gingen de aanwezigen dieper in op enkele van deze thema’s.

vervolg
In de volgende fase we met diverse partijen en met geïnteresseerden die aanwezig waren verder om gesprekken aan te gaan en kennis te delen. gaan we nog meer (lokale) partijen verbinden en van informatie voorzien.