Het project Dementievriendelijk Zeeland waar we samen met Economische Impuls Zeeland, HZ University of Applied Sciences en ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in 2016 bij betrokken waren krijgt een vervolg.

In de eerste fase hebben we gesprekken gevoerd. Daaruit kwamen vijf thema’s naar voren:
— Omgaan met een progressieve ziekte
— Stigmatisering
— Lotgenoten en delen
— Zelfstandig thuis wonen
— Niet-pluisfase

fase 2
We starten nu met fase 2 van Dementievriendelijk Zeeland waarin we die thema’s verder uitdiepen.
Het doel van Dementievriendelijk Zeeland is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren door de zorg en ondersteuning nog meer en beter af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld. Het project stimuleert en ondersteunt de praktijk om de dementiezorg op een hoger plan te brengen. Centrale vraag in dit project is: Wat hebben de mensen om wie het gaat, nodig? Daarbij gaat het om de mensen met dementie zelf, maar ook om de mensen om hen heen.

We willen een beweging op gang brengen naar een duurzame, dementievriendelijke samenleving waarin we continu van elkaar leren en die geleerde lessen delen.

mini-symposium
27 november is de aftrap van fase 2 met een mini-symposium Dementievriendelijk Zeeland in Dorpshuis Noordgouwe vanaf 14.30 uur.

Bekijk het programma in de uitnodiging. Aanmelden kan t/m 22 november via secretariaat@dezb.nl.