De afgelopen tijd hebben we toegewerkt naar Het gesprek van de eeuw in ‘s-Heer Hendrikskinderen. Daarmee sloot het dorp haar 750-jarig jubileum af. Het idee: heel het dorp aan het woord over de toekomst van hun kern. En daarbij gaat het niet alleen om ouderen, maar ook zeker om jongeren. In samenwerking met studenten van HZ University of Applied Sciences hebben we die laatste doelgroep benaderd.

woningen
Vorige week was het dan zover en het Gesprek begon gelijk met een verrassing: er schoven maar liefst twaalf jongeren aan in plaats van de verwachte vijf. De aanwezigen wisselden hun gedachten uit over verleden, heden en vooral de toekomst van het dorp. Wat bleek: wat jongeren en ouderen willen, verschilt niet zo veel van elkaar. Het woningaanbod was iets waar iedereen zich zorgen over maakt. Jongeren zitten in over betaalbare huur- en koopwoningen; ouderen zijn iets meer bezig met levensloopbestendige woningen. Zie ook dit verslag in de PZC.

ontmoetingen
De jongeren keken ook naar de sociale kant van het dorp. Ze vinden het belangrijk dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Ze willen zich daar ook voor gaan inzetten door de bestaande ontmoetingsplek op te knappen en het trapveldje aan te pakken.

Dorpsraad + 2 en Dorpsplan
De Dorpsraad gebruikt de conclusies van het Gesprek van de Eeuw voor het nieuwe Dorpsplan. Door het gesprek met elkaar aan te gaan is de dialoog in ‘s-Heer Hendrikskinderen echt geopend. Twee van de betrokken jongeren die mee hebben gedaan aan het project hebben zich nu ook aangemeld voor de Dorpsraad.

meer lezen
We hebben een overzicht van al onze blogs over ons werk in ‘s-Heer Hendrikskinderen.