We gaan weer verder met projecten in ’s-Heer Hendrikskinderen. Het dorp bestaat in 2018 800 jaar. Daarom worden er natuurlijk veel festiviteiten georganiseerd, maar het jubileum is ook een aanleiding om meer mensen bij de ontwikkelingen in het dorp te betrekken. En om te kijken hoe het dorp energieneutraal kan worden gemaakt. Daar gaat de Zeeuwse Huiskamer een bijdrage aan leveren.

verder met de Dorpsvisie
Ook gaan we verder met de Dorpsvisie. In het kader daarvan gaan de werkgroepen (o.a. de werkgroep zorg en de werkgroep wonen) met heel veel mensen praten. We hebben bij onze eerdere projecten al veel ouderen gesproken, maar voor het komende project gaan we samen met de dorpsbewoners het gesprek met het hele dorp aan. Dat betekent dat we bijvoorbeeld langs gaan bij diverse verenigingen om te gaan praten met jong en oud.