Vanmiddag een mooie eindpresentatie van de HZ studenten mogen bijwonen. De opdracht die zij hadden meegekregen was “Het in beeld brengen van problemen en behoeften van ouderen in de wijk Goes-Zuid en deze invoeren in de WIKI(kennisbank), zodat instanties hier met middelen en diensten op kunnen inspelen. Hierdoor kunnen ouderen nu en in de toekomst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.”

Zij hebben zich in drie werkgroepen opgesplitst en de volgende onderwerpen opgepakt:

  • Woonsituatie
  • Woonomgeving
  • Sociale kaart

In een volgende bericht zullen we meer inhoudelijk ingaan op de resultaten maar voor nu een voorbeeld van hoe de sociale kaart er momenteel uitziet. Het verder uitwerken van deze sociale kaart zal binnen de Zeeuwse Huiskamer verder worden opgepakt.

Sociale Kaart Goes