IDSC_1673n de bijeenkomst van Over Leven met Kanker van de afgelopen week is de interviewfase afgesloten. Met zes casussen (mensen die kanker hebben (gehad) en hun omgeving) is er voldoende input om te verwerken tot toegankelijke kennis. Paulette de Kraker: “We hebben geïnventariseerd wat we hebben aan materiaal en hebben ons afgevraagd: zijn we hier blij mee? Nou, dat zijn we. Het is een schat aan materiaal. Die mensen hebben zo veel ervaringswijsheid opgedaan.”

analyse
De input wordt de komende tijd geanalyseerd en verwerkt. Daarna wordt de info geordend. Er is ook besproken in welke thema’s er wordt gewerkt. Er zijn namelijk veel thema’s die in alle verhalen terugkomen, maar voor iedereen in de praktijk een andere invulling krijgen.

niet-pluis-gevoel
Paulette de Kraker: “Het ‘niet-pluis-gevoel’ bijvoorbeeld. Iedereen heeft daar een andere ervaring mee. Je weet dat er iets is. Je bent al een hele tijd moe, hebt pijn of verliest bloed. De een deelt de bezorgdheid daarover met de partner. De ander wil zijn of haar partner niet ongerust maken. Zo krijgt een zelfde thema bij heel veel verschillende mensen een andere invulling. Hetzelfde geldt voor het zorgtraject dat je in gaat bij de huisarts en heel veel andere thema’s.”

Bij alle situaties die door de projectgroep OLMK zijn benoemd worden de komende tijd quotes uit de gesprekken verzameld die de emotionele impact weergeven. Vervolgens gaat Hans de Bruijn, lector ICT van de HZ University of Applied Sciences, de informatie ordenen.

meer over Over Leven met Kanker