Hans de BruinIn het project de Zeeuwse Huiskamer (dZH) willen we kennis opbouwen over wat er voor nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen. Ons vertrekpunt is niet wat mogelijk is met hulpmiddelen, zoals domotica, trapliften, etc., maar juist vanuit de vraag en de behoefte van bewoners en hun sociaal en medisch netwerk. De kennis over de vragen van bewoners en mogelijke antwoorden op de vragen kunnen  wordt vastgelegd in een kennisbank. De kennisbank wordt via het web toegankelijk voor alle belanghebbenden.

Voor het ontwikkelen van de kennisbank wordt gebruikt gemaakt van een methode die lector ICT Hans de Bruin van de HZ Univerisity of Applied Sciences heeft ontwikkeld. Deze methode heet de Expertise Management Methode (EMM). EMM is gecentreerd om de vraag hoe kunnen we zo goed mogelijk gebruik maken van de expertise van mensen om gezamenlijk doelstellingen te bereiken.

In het geval van dZH is die doelstelling het langer thuis kunnen blijven wonen. De expertise zit zeker niet alleen in (zorg)professionals, integendeel, heel veel expertise wordt juist opgebouwd door mensen die te maken hebben met een zorgvraag, bijvoorbeeld, hoe kan ik als dochter een veilige leefomgeving creëren voor mijn dementerende vader. De expertise van deze ervaringsdeskundigen willen wij boven water zien te krijgen omdat ze van veel waarde is voor mensen die met soortgelijke vragen zitten.

De connectie tussen dZH en EMM was snel gelegd in een bedrijvensessie rond wonen, zorg en welzijn georganiseerd door Arend Roos van Impuls Zeeland. In die sessie gaf Petra de Braal een presentatie over haar specifieke aanpak. Haar filosofie en die van EMM passen naadloos op elkaar: met het dZH concept komen de vragen en oplossingen van professionals en ervaringsdeskundigen naar boven, met EMM wordt hun expertise vastgelegd.

Met dZH/EMM wordt altijd vertrokken uit concrete casuïstiek, mensen van vlees en bloed die in bepaalde situaties verkeren met specifieke vragen. Wij willen dan het naadje van de kous weten. Wat speelt er, zijn er barrières en zo ja hoe kunnen we die oplossen, hoe kan het netwerk rond een bewoner worden gemobiliseerd, etc.? Uit de case studies bouwen wij theorie op, d.w.z. handelingsperspectieven voor mensen die te maken krijgen met soortgelijke situaties. Vanuit de theorie worden weer nieuwe vragen gesteld, waar we dan weer met concrete  casuïstiek antwoorden op hopen te vinden. Op deze manier bouwen wij de kennisbank op.

Op dit moment zitten we in de eerste fase van het dZH project. We zijn bezig met dataverzameling waar een vijftiental HBO V studenten bij zijn betrokken. Generieke theoriemodellen worden hieruit geconstrueerd. Het kennissysteem voor het brede publiek wordt nu opgezet en zal binnen afzienbare tijd worden opengesteld.