Adri van Oosten is lid van de Dorpsraad van ‘s-Heer Hendrikskinderen. Die maakt plannen voor de toekomst van het dorp. Zo is er een bijvoorbeeld een Dorpsplan met allerlei doelen en ideeën over hoe die doelen te behalen. Op verzoek van de Dorpsraad heeft de Zeeuwse Huiskamer een analyse gemaakt van ‘s-Heer Hendrikskinderen om hen op weg te helpen bij verdere plannen voor het dorp. We vroegen Adri ernaar.

Foto: Willem Mieras

Foto: Willem Mieras

Hoe kwam het dat jullie gingen samenwerken met de Zeeuwse Huiskamer?
“We hebben een Dorpsplan ‘Schreinskinders kijkt vooruit’. Dat is nu ruim drie jaar oud en zo’n driekwart ervan is uitgevoerd. Gaandeweg komen er ook weer nieuwe dingen naar voren. En daar moet je ook weer afspraken over maken met het dorp. We hebben de Zeeuwse Huiskamer gevraagd om daarin mee te denken.”

Wat vond je van de analyse?
“Nou, toen die zo op tafel werd gelegd, zag ik al die lijnen die erin zijn aangebracht en dan begint het je wel te duizelen. Maar daarna zijn we erover gaan praten en dan blijkt: het gaat gewoon over verbinden. Zo is er gekeken naar verbanden tussen activiteiten op het dorp. Als we het bijvoorbeeld hebben over zorg vanuit de vrijwilligerscentrale dan merk je dat die zich met dezelfde zaken bezig houden als de kerk. Nu we dat weten, zouden we kunnen kijken of we dat verder kunnen verbinden. En ook als we dat niet doen, dan is het nog goed om dat soort dingen te weten. De analyse heeft dingen helderder gemaakt. We hebben nu duidelijkheid en inzicht wat er allemaal op het dorp gebeurt.”

Wat leverde het naast inzicht in dorpsverbanden op?
“Je komt weer nieuwe dingen tegen. De Werkgroep Zorg wilde een internetcafé beginnen omdat vooral oudere mensen vragen hebben over internet,I-pad en laptops. Zo komt het dat Digisteun nu op een aantal dinsdagmorgens een digicafé organiseert en cursussen geeft. Gaandeweg komen er dan ook weer nieuwe ideeën. Internetbankieren… hoe veilig is dat en online winkelen en gemeente Goes online bereiken. Kunnen ze daar ook les in krijgen?

Voorafgaand aan de analyse hebben we een geeltjessessie gedaan over wat er ontbreekt op ‘s-Heer Hendrikskinderen. Oudere mensen missen een winkel en de SRV-wagen. Die komen niet terug, maar je wilt wel dat ouderen kunnen blijven wonen. En dan wordt het verband gelegd: online winkelen. En dat kan natuurlijk ook aan bod komen tijdens het digicafé. Dat soort verbanden komen nu naar voren.”

Wat kwam er verder nog uit?
“Eén van de dingen die eruit is gekomen, is het idee om een dorpscoöperatie op te richten. Ik wil zeker niet zeggen dat we daar niet al eens eerder aan gedacht hebben. We hebben al eens over een zorgcoöperatie gesproken. Maar voor de analyse zijn er veel gesprekken gevoerd en zo kwamen we erachter dat we het veel breder willen trekken. We willen grotere initiatieven nemen (zoals een elektrische deelauto), een dorpsapp waar mensen vraag en aanbod op kwijt kunnen, project duurzaam wonen en een coöperatie oprichten om dit soort, meer risicovolle  initiatieven in onder te brengen.  We moeten de statuten zodanig gaan opstellen dat dit allemaal juridisch sluitend kan gebeuren. Daar kan de Zeeuwse Huiskamer ook weer een rol in gaan spelen.”