DSC_1548_kopgroepDe Zeeuwse Huiskamer is door het Zorgpact uitverkozen tot koploper. Dat betekent dat de Zeeuwse Huiskamer nu deel uitmaakt van de Kopgroep. In deze kopgroep komen in totaal 100 vernieuwende en succesvolle initiatieven van regionale samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid. Zij wisselen kennis en ervaring uit én inspireren anderen om goede samenwerkingsverbanden op te zetten. De Zeeuwse Huiskamer is een van de eerste 28.

Het Zorgpact
In april is het Zorgpact van start gegaan op initiatief van de minister van OCW en de bewindslieden van VWS. Hiermee spelen zij in op de veranderingen in de zorg zoals de steeds complexere zorgvraag, de groeiende rol van technologie en het belang van regie bij de patiënt. Dit vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van zorgpersoneel. Een intensieve samenwerking tussen overheid, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen is hierbij cruciaal. Het Zorgpact wil dit stimuleren en versterken door op regionaal niveau partijen bijeen te brengen, aan te jagen en inhoudelijk te ondersteunen. Concrete doelen zijn het ontstaan van breed gedragen regionale actieagenda’s, opgesteld en uitgevoerd door de betrokken partijen en het in beeld brengen van goede voorbeelden in de Kopgroep. Meer info op zorgpact.nl.

Waarom Koplopers?
De zorg verandert. De zorgvraag wordt complexer, de rol van technologie groeit en patiënten voeren
steeds meer zelf de regie. Om ervoor te zorgen dat mensen nu en in de toekomst de best mogelijke
zorg ontvangen, moeten we onze zorgprofessionals voorbereiden op die nieuwe zorg. Hiervoor is goede
aansluiting nodig tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In de regio, omdat alle partijen daar goed kunnen
inspelen op lokale zorgbehoeften. Dat gebeurt al volop. De Kopgroep van 100, een initiatief van Zorgpact, laat dat zien.

Logo_Zorgpact_pos_RGB