De Dorpsraad ’s-Heer Hendrikskinderen, NV Economische Impuls Zeeland, ZLM Verzekeringen, WoonLinked en de Zeeuwse Huiskamer gaan samen aan het werk in ’s Heer Hendrikskinderen. ’s-Heer Hendrikskinderen is volop in ontwikkeling en heeft een actieve Dorpsraad die een Dorpsplan heeft opgesteld waarin staat hoe het dorp ervoor staat, wat voor wensen er leven en waar aan gewerkt gaat worden. De Zeeuwse Huiskamer biedt ondersteuning bij het realiseren van die plannen.

Ondersteuning vanuit de Zeeuwse Huiskamer
De Zeeuwse Huiskamer kan de dorpsbewoners ondersteunen bij het richting geven aan het beleid en een passende uitvoering in de komende jaren. Samen met de inwoners van ’s-Heer Hendrikskinderen wordt nog dieper gekeken wat er in die kern speelt en wat er nodig is. In samenwerking met bewoners en ondernemers worden drie onderwerpen uit het Dorpsplan gezamenlijk opgepakt en verder uitgediept:

• Gezondheid en zorg
• Leefbaarheid, vrije tijd & veiligheid
• Wonen

Ronald Luiten, lid van het woonloket van ’s-Heer Hendrikskinderen over de komst van de Zeeuwse Huiskamer: “Hoe je het wendt of keert, wij blijven altijd inwoners van het dorp. We zijn dus nooit geheel onafhankelijk. Dat is de Zeeuwse Huiskamer wel. Door hen kan het proces in een versnelling komen.”

Woonlinked App
De samenwerking met de Zeeuwse Huiskamer maakt het tevens mogelijk een specifiek middel verder in te zetten en te ontwikkelen tot een product: de app WoonLinked. WoonLinked wordt in samenwerking met de inwoners verder ontwikkeld als een integraal programma dat fysieke ontwikkelingen en de virtuele gemeenschap met elkaar verbindt. Peter van Luijk van het woonloket: “Zo kun je online heel makkelijk ook afspraken maken voor het uitwisselen van diensten.”