Wonen, leefbaarheid, burgerparticipatie, langer thuis blijven wonen… Dit zijn thema’s die hoog op de agenda van de gemeente Sluis staan. Richard Schriemer is senior beleidsadviseur bij deze gemeente. Hij is verantwoordelijk voor allerlei zaken op maatschappelijk en sociaal gebied zoals WMO en Volksgezondheid. Ook is hij medeverantwoordelijk voor het feit dat er nu een Zeeuwse Huiskamer in Breskens is. We vroegen hem o.a. naar de reden waarom de gemeente heeft besloten mee te werken aan de Zeeuwse Huiskamer.

richard-schriemerHoe is de samenwerking met de Zeeuwse Huiskamer begonnen?
Het kwam op verschillende manieren binnen. We hadden al projecten op het gebied van wonen en leefbaarheid gedaan. Daar hadden we positieve ervaringen mee. We hebben een bijeenkomst van de Zeeuwse Huiskamer in Rilland bezocht en dat project zag er goed uit. Het hele dorp deed eraan mee. Tegelijk speelde bij ons het punt dat we willen dat mensen langer thuis blijven wonen. Je kunt daar makkelijk wat over roepen, maar al snel kom je met de vraag: ‘Wat is daarvoor nodig?’ Moeten we woningen aanpassen, sociale voorzieningen veranderen en/of de banden met woonzorgcentra versterken? Kortom: wat is er nodig? De Zeeuwse Huiskamer leek een mooie manier om dat uit te zoeken.

En de keuze voor Breskens?
Daar kwam Woongoed Zeeuws-Vlaanderen mee omdat ze daar bezig zijn met sloop en nieuwbouw. De uitdaging dat mensen langer thuis moeten blijven wonen speelt in de hele gemeente, dus wij hadden geen voorkeur voor een plek.

Zijn jullie wel tevreden met Breskens?
Zeker! Doordat er aan de wijk wordt gewerkt, past het natuurlijk wel heel mooi en door deze locatie heeft het project gelijk ook een concrete invulling gekregen. Je kunt onderzoeken uitvoeren en vragen stellen in de wijk. Ook goed is dat er een woning van de Zeeuwse Huiskamer midden in de wijk staat waar mensen zo binnen kunnen lopen.

Wat maakt de Zeeuwse Huiskamer voor jullie interessant om mee samen te werken?
Het begint en al lerende en zoekende kom je tot eindresultaten en ideeën. Je weet dus niet wat het eindresultaat is. Dat maakt het leuk en uniek. Wat het in Breskens gaat worden, hangt samen met wat voor invulling de mensen het geven. Daar gaat Danielle hard aan werken. Natuurlijk krijgt ze ook steun. Als onze opbouwwerkers een interessante casuïstiek tegenkomen, dan kunnen ze die aan haar doorgeven.

Hoe nodig is het dat er onderzoek wordt gedaan?
In de gemeente Sluis is de vergrijzing nationaal gezien zo ongeveer het grootst en we hebben de grootste groep 90-plussers van het land. Er zijn minder jongeren en dus minder mantelzorgers. Daar moeten we iets mee. Je moet er niet je hoofd voor in het zand steken, maar het benoemen en aanpakken. Daar kan de Zeeuwse Huiskamer ons mee helpen. Zij kunnen op zoek gaan naar antwoorden.

En wat maakt de Zeeuwse Huiskamer daar geschikt voor?
Ze bevragen mensen en halen heel veel verhalen boven. Je kunt heel veel enquêtes houden en dan krijg je ook antwoorden, maar juist met verhalen haal je de diepgang boven die wij zoeken en nodig hebben.

Zoals je zelf al zei, is de Zeeuwse Huiskamer een project waarvan je niet op voorhand weet waar het uitkomt. Maar heb je misschien wel wensen op dit gebied?
Ik zou graag zien dat er naar robotica en domotica gekeken wordt en sociale vangnetten (wat hebben 70- en 80-plussers nodig). Ik ben ook heel benieuwd naar de uitkomst. Misschien zijn de behoeften van ouderen wel heel anders dan we denken. Wat als bijvoorbeeld blijkt dat ouderen massaal naar hun kinderen verderop in het land verhuizen, als ze écht zorgbehoevend worden? Dan wordt de zorgbehoefte hier heel anders dan we nu inschatten. Door al dit soort zaken nu te onderzoeken kunnen we als gemeente vooroplopen. Het zou toch bijzonder zijn als we daar als gemeente Sluis een sprong in zouden kunnen maken.