Ons project in Breskens loopt af. Gedurende ons verblijf daar hebben we met heel veel mensen gepraat en veel verhalen over Breskens en wonen in Breskens gehoord.

een goed gesprek
We willen het project passend afsluiten en dat doen we in dezelfde stijl als de rest van het project: met een goed gesprek. Samen met Zeeland in Dialoog organiseren we een slotdialoog. Daarin bespreken we samen met iedereen die naar de slotbijeenkomst komt de thema’s die naar voren zijn gekomen tijdens ons verblijf in Breskens.

aanmelden
Wil je meepraten of -luisteren met de slotdialoog? Dan ben je van harte welkom na aanmelding bij Danielle Teclegiorgis via danielle@solidaityuniversity.nl of 06-53797617

Zie ook: de uitnodiging voor de Slotdialoog in PDF.