breskens de zeeuwse huiskamer 1De Zeeuwse Huiskamer gaat van start in de Noordwesthoek in Breskens om vragen rond wonen en langer zelfstandig wonen die leven bij de gemeente Sluis te helpen beantwoorden. Na eerder projecten in woningen en complete dorpen te hebben verricht, richten we ons nu dus op een wijk. Een nieuwe insteek die weer vraagt om een nieuwe aanpak.

Noordwesthoek
In de wijk wonen veel ouderen (80% van de inwoners is 65+) en er zijn veel eenpersoonshuishoudens. Daar is het huidige woningaanbod niet op ingericht. Het wordt op termijn dan ook aangepast om beter te kunnen voldoen aan de veranderende woonwensen van bewoners. Binnen het project van de Zeeuwse Huiskamer wordt geluisterd naar deze woonwensen.

verhalen van bewoners
De taak van de Zeeuwse Huiskamer bestaat in Breskens uit onderzoek doen naar verbindingen in de wijk en wensen op het gebied van technologie en domotica. De Zeeuwse Huiskamer zoekt de bewoners op en gaat gesprekken aan. Een belangrijk onderdeel van de Zeeuwse Huiskamer is het verzamelen van verhalen en het genereren van bruikbare informatie uit die verhalen. Luisteren naar wat mensen vertellen én wat ze niet direct vertellen. Deze methode van denken vanuit de behoefte van de bewoners wordt dus ook in Breskens toegepast. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen stelt een woning in de Noordwesthoek in Breskens beschikbaar die daarbij als thuisbasis voor de Zeeuwse Huiskamer gaat dienen.

We werken in Breskens in opdracht van de gemeente Sluis. Samenwerkingspartner is Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.