We worden tijdelijk (het eerste semester van 2017) versterkt door allerlei jonge talenten. Studenten van verschillende opleidingen gaan ons steunen bij ons onderzoek. We hebben er heel veel zin in om kennis en enthousiasme uit te wisselen.

De komende tijd gaan bij ons aan de slag:

Fenna Kempe, student Toegepaste Gerontologie, Fontys Hogeschool Eindhoven
Fenna loopt stage bij dZH Dauwendaele Middelburg. Tijdens de stage voert Fenna gesprekken met ouderen in de wijk Dauwendaele in Middelburg om behoeften te inventariseren. Vervolgens wordt hieruit een situatieschets van de wijk opgesteld (wat is er op het formele vlak geregeld aan zorg en welzijn?). Deze analyses worden dan tegen elkaar gelegd en vergeleken. Welke behoeften worden op dit moment niet goed vervuld? En daar gaan we dan over in gesprek met aanbieders. Hieruit volgen hopelijk mooie innovaties die vanuit co-creatie met ouderen zijn ontstaan.

Mike Schrooten, student Engineering, HZ University of Applied Sciences
Mike loopt stage bij dZH Middelburg en houdt zich bezig met het ontwerpen van producten die ouderen in het langer zelfstandig thuis wonen kunnen ondersteunen. Mike was betrokken bij de projectweek aan de HZ in November waar hij met twaalf teams aan oplossingen voor knelpunten en problemen werkte waar ouderen in hun dagelijkse activiteiten tegen aan lopen.

Groep studenten Verpleegkunde, HZ University of Applied Sciences
De studenten gaan verder met de opdracht van hun collega-studenten die er in oktober 2016 mee begonnen. De studenten gaan verder op zoek naar technologische toepassingen op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen. De locatie Nieuw-Middelburg staat tot hun beschikking als werkplaats.

Groep studenten Engineering, HZ University of Applied Sciences
Deze groep studenten bekijkt hoe oplossingen die ze bedenken vanuit hun achtergrond op het gebied van Engineering mensen kunnen helpen als ze langer thuis willen blijven wonen.