Het afgelopen half jaar heeft onze medewerker Fenna Kempe onderzoek gedaan in en een innovatieplan uitgewerkt voor Dauwendaele. Dit plan is nu gereed en dus is het tijd voor de eindpresentatie.

Aan dit innovatieplan hebben veel mensen meegewerkt. Zo heeft Fenna een groot aantal interviews afgenomen in de wijk. Die mensen, maar ook andere geïnteresseerden, inwoners van Dauwendaele en betrokkenen partijen in de wijk willen we van harte uitnodigen voor de Eindpresentatie van het innovatieplan.

programma
9.45 uur: inloop
10.00 uur: presentatie
± 10.45 uur: koffie met lekkers en napraten

locatie
de Zeeuwse Huiskamer Middelburg: Oranjelaan 17

meer informatie en aanmelden
Fenna Kempe: 06-48704619 / fenna.kempe@student.fontys.nl

bekijk de uitnodiging ook in PDF