Op veel verschillende plaatsen in Zeeland zijn er initiatieven op het gebied van welzijn. Nu steeds meer dingen op lokaal niveau geregeld moeten worden en tegelijk veel grote buurtcentra zijn weggevallen, is er een gat gevallen. Binnen dat gat zijn gemeenten en particulieren volop aan het uitproberen wat nu dan werkt. Welzijn in de wijk is een zeer actueel onderwerp dat op dit moment dus een nieuwe invulling krijgt. Een mooi moment voor sfeerimpressie van die initiatieven.

We gingen langs bij Linda van der Geugten in Vlissingen die in Papegaaienburg samen met andere vrijwilligers een huiskamerproject voor ouderen runt in appartementencomplex Weyeblick. Een van die woningen staat ter beschikking van de bewoners. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Linda van der Geugten is als projectcoördinator actief binnen deze huiskamer en vertelt hoe dat initiatief tot stand is gekomen en hoe het in de dagelijkse praktijk werkt.

“Vroeger zat hier een kantoor van zorgverlener SVRZ dat we gratis konden gebruiken voor onze bijeenkomsten. Maar zoals veel andere zorgverleners hebben ze veel locaties moeten opheffen en dus zaten we zonder basis. De regering heeft de mond vol van dat we langer thuis moeten blijven wonen, maar aan de bijbehorende zorg en welzijn wordt geen aandacht aan besteed. Ze laten wat mij betreft kansen liggen.

Maar goed, we organiseerden veel activiteiten en dat dreigde allemaal weg te vallen. En wat moet je dan? We hebben de koppen bij elkaar gestoken en onze mogelijkheden op een rijtje gezet. Het was duidelijk dat als we iets wilden blijven voortzetten dat we het hier intern moesten doen. Een flink aantal bewoners wil niet graag van huis.

Uiteindelijk kwamen we in contact met de mensen binnen de gemeenteraad die verantwoordelijk zijn voor zorg. Via hen konden we financiële steun regelen. Ook kwamen we in contact met verhuurder l’escaut. Zij bleken bereid om een appartement dat vrijkwam aan ons te verhuren. Dat klinkt simpel maar het is iets waar we lang mee bezig zijn geweest. We moesten bijvoorbeeld een businessplan opstellen, een financiële planning en een voorlopige ledenlijst indienen. We hebben een Welzijnsvereniging opgerich. Zo werd het steeds officiëler.

De gemeente heeft ons voor het eerste jaar een behoorlijk bedrag aangeboden en onze leden betalen € 5,- per maand. Van het vertrekkende SVRZ mochten we inboedel en meubilair overnemen en we hebben de boel verder ingericht met vondsten uit kringloopwinkels… En zo hebben we nu weer een mooi ontmoetingspunt. Het is aangekleed met kunst en de resultaten van de creatieve workshops die hier gehouden worden zoals vazen schilderen.

Het doel van dit project is vooral ouderen een plek te bieden om samen te komen en activiteiten te organiseren. De vereniging heeft daarvoor nu een prima ruimte in flat nr.73. De vereniging is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Ook mensen van buiten de flat zijn van harte welkom. Alle activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers, bewoners en mensen van buiten. Deze zijn onmisbaar en juist omdat de vereniging gericht is op het samen organiseren en bij elkaar komen van mensen voelt iedereen zich snel betrokken.

De ruimte van de vereniging heeft het formaat van een grote huiskamer en heet TrefPunt73. Er kunnen zo’n dertig mensen terecht voor bijvoorbeeld gezamenlijke maaltijden, recepties of vergaderingen. In deze ruimte vinden ook alle activiteiten plaats. De ruimte beschikt over een keuken voor de nodige catering.

Het Trefpunt73 heeft twee logeerkamers (en tweepersoonskamer en een éénpersoonskamer). Deze zijn voor overnachtingen van familie, kinderen of kleinkinderen van bewoners en leden van de vereniging. Bij de logeerkamers hoort ook een ruime badkamer.

De activiteiten vormen de kern van de vereniging. Doel is mensen met elkaar in contact te brengen, aan creatieve groepen deel te laten deel nemen of bijeenkomsten voor ontspanning en educatie te organiseren. Belangrijke activiteiten zijn:

• koffieochtend op de donderdag
• bingo op de laatste vrijdag van de maand
• bloemschikken
• schildercursus 2x per maand
• creatieve workshops met o.a. kaarten maken, kerstdecoraties, glasbewerking, etc.
• bridge op woensdagmiddag
• zondagmiddaginloop
• seizoensmaaltijden (verzorgd door de hobby-kookgroep)
• de jaarlijkse haringparty
• lezingen en presentaties op gebied van historie en maatschappelijke onderwerpen.
• Het PC/tablet informatiecafé 1 maal per 3 weken.

Een van mijn favoriete evenementen is de bingo. Ja, dat zou ik zelf ook niet hebben gedacht, maar dat is écht heel leuk. Ook doordat we er een brede doelgroep mee aanspreken. Er komen ook jongeren op af. Die zijn er door hun opa of oma bij verzeild geraakt. We hebben dan ook echt leuke prijzen en we hebben iemand die het heel enthousiast doet. Dat helpt ook.

De jongeren zijn hier gewoon welkom. We organiseren de activiteiten hier in het complex, maar ze zijn open voor iedereen hier in de buurt. Dat moet ook, want vanuit onze eigen bewoners is er niet altijd genoeg deelname. Ze slaan net zo makkelijk weleens een activiteit over. Dat is natuurlijk begrijpelijk, maar tegelijkertijd ondermijn je daarmee het voortbestaan van zo’n activiteit.

Iets waar we als kleine organisatie tegenaan lopen is dat het moeilijk is om omwonenden te bereiken. Als ik persoonlijk met iemand praat over wat we hier doen, dan zijn ze gelijk enthousiast en komen ze ook. Maar we hebben een groter bereik nodig dan alleen mijn mond tot mondreclame. Als we meer aanwas hebben, is ons voortbestaan een stuk zekerder.

In korte tijd is dit initiatief wel uitgegroeid tot iets wat heel belangrijk is voor de bewoners. Naast de activiteiten bieden we ook nog een logeeradres voor bezoekers. Dat is bijzonder geliefd. We hebben twee mooie ruimtes waar logees terecht kunnen. Ideaal voor kinderen die verderop in het land wonen en eens langer langs willen komen zonder pa of ma tot last te zijn. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en het biedt echt wat extra’s voor de bewoners hier.

Daarnaast is de sociale functie van de activiteiten en bijeenkomsten vooral heel belangrijk. We zien het als het niet goed gaat met iemand. Zo is al voorgekomen dat een van de bewoners een abces had en dat zelf niet had gezien. Die trekt dan aan de bel. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om het constateren van beginnende dementie. Ook is ons punt goed voor de sociale samenhang. De mensen hier zijn over het algemeen gezond, maar wel op een leeftijd dat er iets mis kan gaan. Als je kinderen dan helemaal in Zuid-Holland wonen, is dat te ver weg. En wat als je een hypo krijgt als je suikerziekte hebt…

Ik denk dat het belangrijk is dat de politiek nog meer gaat inzien hoe belangrijk de functie is van sociale initiatieven als het onze. Zonder dit soort initiatieven zouden mensen langer thuis blijven wonen, maar dan echt thuis… omdat ze gewoon hun huis op een gegeven moment niet meer uitkomen. Je bent er niet met het zorgen voor een alarmknop in een woning van een oudere. Er is zoveel meer nodig om goed en veilig langer thuis te kunnen blijven wonen. Wat wij doen levert een bijdrage. Het is hard werken en er rust veel last op de schouders van te weinig mensen, maar ik ben heel erg trots op wat we hebben bereikt. Dat geeft veel voldoening.”

Meer weten?
Algemene informatie of aanmelding lidmaatschap
Ronald den Broeder: 0118-419748 / rbroeder@zeelandnet.nl

Informatie over de activiteiten
Linda van der Geugten: 0118-578333 / 06-51959947 / lindavdgeugten@hotmail.com