Rebecca van den IJssel is ondernemer. Ze woont in Nieuw-Middelburg, de wijk waar de Zeeuwse Huiskamer is neergestreken. Ze is in de wijk enorm actief als vrijwilliger. We interviewden haar onder andere over de wijk en vrijwilligerswerk en participatie.

img_0941Hoe is het om te wonen in Nieuw-Middelburg en waarom heb je voor deze wijk gekozen?
Na mijn relatiebreuk woonde ik een tijdje bij mijn ouders in Middelburg waar ik ook was opgegroeid. Ik was zo blij om weer terug te zijn. Na verloop van tijd ging ik weer op mezelf wonen en dan vooral niet in de binnenstad want dat parkeerbeleid is verschrikkelijk. Ik kwam bij Nieuw-Middelburg uit omdat daar toen relatief goedkoop huizen van de woningbouwvereniging te koop kwamen. Ik had een positief idee van de buurt. Je zit zo bij de N57. Ik vind het een leuke wijk; een gemoedelijke wijk ook.

Je kent Nieuw-Middelburg ook van vroeger. Is de wijk veranderd?
Enorm. Dat weet ik trouwens voornamelijk dankzij mijn collega vrijwilliger Josian. Die woont hier al veertig jaar en heeft het allemaal meegemaakt. Toen zij er kwam wonen, woonden hier veel senioren. De opkomst van verzorgingshuizen en de toename van het aantal sociale huurwoningen in de wijk zorgde voor verjonging. Nu is er een paar jaar terug een tweede renovatieronde geweest waardoor er meer koopwoningen in de wijk zijn gekomen. Er zijn veel jonge gezinnen en werkenden bij gekomen. Dat merk je bijvoorbeeld aan de parkeerdruk. Die is ook toegenomen.

Hoe kwam het dat je vrij snel na je verhuizing bij het Wijkteam bent gegaan? Had je ooit eerder zulk vrijwilligerswerk gedaan?
Ik heb wel altijd vrijwilligerswerk gedaan in de paardensport, maar nooit zoiets als dit. Tegelijk vind ik het wel belangrijk dat iedereen zich een beetje betrokken toont bij de maatschappij. En het is een goede manier om mensen te leren kennen. Toen ik hier net woonde, kreeg ik een nieuwsbrief binnen van het Wijkteam. Echt een brief met een opgeheven vingertje. Dat vond ik niet handig. En ik vind altijd: als iets je niet aanstaat: moet je het zelf ook willen verbeteren. Zo ben ik erin gerold. Door aan te bieden om te helpen met de nieuwsbrief kwam ik bij het Wijkteam. En toen er na verloop van tijd een nieuwe voorzitter nodig was voor het Wijkteam heb ik me daarvoor beschikbaar gesteld. Zo af en toe als we weer wat bereiken voor de wijk, dan voel je echt voldoening. Al is het maar dat we het voor één iemand leuker of makkelijker maken.

img_0939Wat houdt je vrijwilligerswerk in?
Het Wijkteam onderhoudt contact met alle partijen die in de wijk actief zijn (van de wethouder tot een organisatie als Juvent). We doen het werk echt met z’n allen. Twee van ons zijn gespecialiseerd in verkeersveiligheid. Als er ergens zwerfvuil ophoopt, melden we dat bij de wijkagent en zo hebben we nog allerlei signaalfuncties. Ook organiseren we een aantal activiteiten in de buurt en zorgen dat alles wat daarvoor afgestemd moet worden met de gemeente ook gebeurt (de straatlantaarns gaan uit tijdens het Halloweenfeest; mensen willen nog weleens vergeten dat dat niet automatisch gebeurt). Echt, zonder de goede samenwerking die we hebben met de gemeente Middelburg zou dit niet half zo leuk zijn.

Kun je meer over die samenwerking vertellen?
Bijzonder is dat ze echt op zoek zijn naar de ‘Ja’. De overheid zit veel minder dan vroeger vast in de regels. Normaal werden plannen bedacht achter het bureau. Nu zijn er lijnen open om met ideeën uit de wijk te komen. En zo hoort het ook. Burgerparticipatie betekent dat je als gemeente de burger ook echt moet laten participeren. Als je niet betrokken bent bij elkaar kun je geen kant op. Dat betekent natuurlijk niet dat alles wat we willen makkelijk gaat, maar er wordt wel geluisterd. Wij doen er als wijk ons voordeel mee dat we de weg naar de gemeente weten te vinden en voor hen is het ook praktisch om voelsprieten in de wijk te hebben.

Kan iedereen met zijn ideeën voor Nieuw-Middelburg naar jullie toekomen?
Ja, maar we hebben wel als stelregel: als je ideeën aandraagt, dat je ook met een werkbaar en concreet plan moet komen voor de uitvoering. Er zijn ook handjes nodig voor het uitvoeren van die plannen.

Wat zijn actuele dingen die nu spelen binnen het wijkteam?
We zijn aan het reorganiseren. Er was een Wijkteam, Stichting Activiteiten Nieuw-Middelburg en een Speeltuinvereniging. Dat allemaal in die ene wijk. Dat moest efficiënter kunnen en dus zijn ze samengevoegd. De Speeltuinvereniging vergt veel tijd. Er is achterstallig onderhoud en we vormen het gebouw om tot ene buurthuisachtige plek.

En binnen de wijk?
Vóór die tweede renovatie was de wijk onveiliger en je veilig voelen is nog steeds een belangrijk onderwerp in de wijk. Als er wat aan de hand is zoals een tijdje terug met filmende jongeren in de wijk dan merk je dat mensen echt betrokken zijn en ook makkelijk hulp aanbieden. Achteraf bleek er overigens niks aan de hand te zijn met die filmers. Alles berustte op een misverstand, maar hoe er als wijk mee om werd gegaan, was wel heel goed.

Jullie zijn actief. Verwacht je eigenlijk van iedereen in de wijk hetzelfde?
Participatie is wel belangrijk, maar participatie kan ook zijn dat je iemand gedag zegt op straat of gewoon eens vriendelijk glimlacht. Voor een ander is zoiets soms al heel belangrijk. Er zijn best veel mensen eenzaam.

Hoe houd je als Wijkteam de vinger aan de pols?
We horen veel via de wijkagent en via de speeltuin hebben we ook veel contact met mensen. En heel toevallig wonen de mensen van het Wijkteam allemaal op verschillende punten in de wijk, dus we bestrijken gezamenlijk ongeveer de hele buurt. Ik hoef dus niet speciaal op pad om te weten wat er speelt. Als er echt iets is, hoor ik het soms zelfs gewoon in de supermarkt.

Wat verwacht je van de Zeeuwse Huiskamer?
Ik vind het mooi dat de gemeente ze hier heeft gezet. Dat geeft ook al aan hoe goed die verhoudingen liggen. Ze vertrouwen erop we samen tot iets goeds kunnen komen. Ik denk dat de Zeeuwse Huiskamer een partij is die betrokkenheid en dynamiek kan bieden en verder weet ik het nog niet. De manier waarop de Zeeuwse Huiskamer te werk gaat, is toch dat je de uitkomst nog niet weet. Ze zullen ongetwijfeld verborgen behoeftes van de wijk bovenhalen en daarbij vind ik het mooie aan het initiatief dat dat dan ook direct acties oplevert.