De Zeeuwse Huiskamer gaat zorg dragen voor een deel van het project ‘Over leven met Kanker’. Volgens de Zeeuwse Huiskamer aanpak worden daarbij verhalen van mensen centraal gesteld. Er worden in eerste instantie vijf case studies uitgevoerd over wat je overkomt als de diagnose kanker wordt gesteld, het genezingsproces en ook de periode na genezing. De kennis die uit de case studies wordt opgedaan, wordt ontsloten middels een laagdrempelige kennisbank en wordt beschikbaar gesteld aan mensen die kanker hebben. De kennisbank wordt een bron van kennis en ervaringen die een aanvulling kunnen zijn op het bestaande aanbod aan feitelijke informatie.

Daarnaast is het project van groot belang voor Zeeuwse zorgprofessionals. Zij willen de patiënt meer centraal stellen in het zorgpad door ervaringen van patiënten te inventariseren en een plek te geven. Ervaringen van mensen die zelf kanker hebben gehad, willen ze gebruiken voor coping strategieën van mensen met kanker.

Het initiatief Over Leven met Kanker
De groep ‘Over Leven met Kanker’ wil bijdragen in de ontwikkeling van de eigen kracht van mensen die met kanker worden geconfronteerd door naar de kwaliteit van de informatievoorziening te kijken. Goede informatie op het goede moment, op de goede manier gebracht en met de goede inhoud helpt mensen om met kanker om te gaan, zowel op psychisch, lichamelijk als op sociaal vlak.

De groep focust daarbij op vier onderwerpen:
1. de patiënt meer centraal stellen in het zorgpad door de ervaringen van patiënten een plek te geven;
2. mensen die zelf kanker hebben gehad (ervaringsdeskundigen) een rol geven in het andere mensen leren omgaan met kanker (coping strategieën bij mensen);
3. het ontsluiten en up to date houden van een sociale kaart met wat er is in Zeeland op het gebied van kanker te vinden is, zowel voor mensen die kanker hebben, hun naasten en professionals;
4. informatie over handelingsperspectieven voor patiënten via website ontsluiten.

Het ontsluiten van kennis
De kennis die hieruit wordt gegenereerd wordt ontsloten via een kennisdatabank die voor betrokkenen beschikbaar komt. Die kennisdatabank is eenvoudig te vinden via bestaande kanalen. Een patiënt krijgt als het ware een rondleiding op maat al naar gelang zijn of haar specifieke situatie en omgeving. Ook wordt er een sociale kaart op het gebied van kanker voor alle Zeeuwse regio’s opgezet, worden handelingsperspectieven in kaart gebracht en vormen de Zeeuwse organisaties die betrokken zijn bij de zorg rondom kanker een kennisnetwerk.

Zie ook deze flyer met info

Over Leven met Kanker is een gezamenlijk project van
SCOOP/ZB, ADRZ, Economische Impuls Zeeland, Hogeschool Zeeland, Palazzolihuizen, Steunpunt Kanker Terneuzen, Scalda, Stichting Zeeuwse Kindervilla, de Zeeuwse Huiskamer, ZorgSaam.