Marinus SchroeversZLM heeft zich op organisatorisch vlak verbonden aan de Zeeuwse Huiskamer in ’s-Heer Hendrikskinderen. We spraken Directeur Verzekeringszaken Marinus Schroevers over het hoe en waarom van hun deelname.

Heeft jullie deelname – onder andere – te maken met een veranderend beleid van ZLM?
“We willen als verzekeraar onze focus verbreden. Ik voorzie dat we in de toekomst een minder grote rol spelen bij het behandelen van schades en dat we meer en meer een rol gaan spelen bij preventie en ontzorgen. Bijvoorbeeld door domotica, de integratie van technologie en diensten binnen de woning. Domotica bieden de bewoner meer veiligheid en comfort en meer mogelijkheden op het gebied van communicatie en technisch beheer.”

Heb je daar voorbeelden van?
“Een heel simpel voorbeeld is de rookmelder, maar tegenwoordig worden sensoren en ook internet in steeds meer huishoudelijke toepassingen geïntegreerd. Zoals in zonwering, verlichting en alarmsystemen. We kunnen voor onze klanten meer betekenen dan alleen hulp bieden na een schade. We denken nu na over wat we voor hen kunnen doen als er geen schade is. Als verzekeraar zijn we gespecialiseerd in ‘ontzorgen’. Alleen doen we dat dan niet meer bij een schade, maar op een ander moment.”

Wat kan jullie bijdrage zijn aan de Zeeuwse Huiskamer?

“Bij de Zeeuwse Huiskamer draait alles om langer zelfstandig wonen. En dan gaat het om woningen voor ouderen, maar ook mensen die revalideren. Deze zijn uitgerust met faciliteiten die ‘ontzorgen’. Vooral op het gebied van veiligheid en onderhoud kunnen wij daar een bijdrage aan leveren. Als verzekeraar weten we bij uitstek wat veiligheidsrisico’s zijn en hoe we die risico’s kunnen verkleinen. Onze samenwerkende reparateurs zijn specialisten op het gebied van onderhoud. Samen met hen kunnen we ervoor zorgen dat mensen op een veilige en comfortabele manier langer zelfstandig kunnen wonen.”

En hoe verhoudt zich dat tot de toekomst?
“Wat ik eerder zei, dit is een idee van een rol die we in de toekomst kunnen gaan vervullen. We oriënteren ons voorlopig nog heel breed. En de Zeeuwse Huiskamer helpt ons om zicht te krijgen op de behoefte van mensen en hoe ze geholpen willen worden. Het zit in onze genen om mensen te helpen. En dat kan op veel manieren en momenten in het leven.”