bijeenkomst OLMK rond de tafel2

Na een serie interviews was het tijd om te evalueren over de resultaten de methodiek en de aanpak van Over Leven met Kanker. Het traject wordt nu weer voortgezet met medeneming van de nieuwe inzichten.

De plannen:
We gaan nu weer verder met de interviews. Hierbij richten we ons wat meer op de netwerken van de betrokken personen. Hoe ervaren partners, kinderen en andere familieleden het? Maar ook de diverse zorgprofessionals komen aan bod.

 

over leven met kanker de zeeuwse huiskamer geeltjes2Ook zijn er uit de interviews vier verschillende thema’s naar voren gekomen:

– financiën
– het zorgproces
– naasten
– psychisch en fysisch welzijn

Interviews en thema’s
Die thema’s gaan we in samenwerking met de ZB en de HZ verder uitwerken om vervolgens passende kennis op goede manieren te kunnen ontsluiten. Ook beginnen we aan een nieuwe serie interviews van mensen met kanker. Hierbij komt de focus ook meer op de vier thema’s te liggen.

meer over Over Leven met Kanker