vliedberg rilland blog don monfilsDoekle Terpstra brengt 22 maart een bezoek aan de Zeeuwse Huiskamer. De Zeeuwse Huiskamer is verkozen tot een van de eerste 28 koplopers van het landelijke Zorgpact, een VWS/OCW-initiatief om opleidingen en praktijk beter op elkaar te doen aansluiten. Doekle Terpstra is trekker van het Zorgpact en legt in die functie zijn bezoek af.

Terpstra zal een bezoek afleggen aan het nieuwe woonzorgcentrum De nieuwe Vliedberg in Rilland waar Zorggroep Ter Weel en R&B Wonen volop nieuwe initiatieven ontplooien. Ook wordt er inhoudelijk ingegaan op de samenwerkingsverbanden die de Zeeuwse Huiskamer is aangegaan met partijen als onderwijs, zorginstellingen en andere dienstverleners.

Koploperproject
Het Koploperproject brengt vernieuwende en succesvolle initiatieven van regionale samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid. Zij wisselen kennis en ervaring uit én inspireren anderen om goede samenwerkingsverbanden op te zetten. In 2015 is het Zorgpact van start gegaan op initiatief van de minister van OCW en de bewindslieden van VWS. Hiermee spelen zij in op de veranderingen in de zorg zoals de steeds complexere zorgvraag, de groeiende rol van technologie en het belang van regie bij de patiënt. Dit vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van zorgpersoneel. Een intensieve samenwerking tussen overheid, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen is hierbij cruciaal.

Het Zorgpact wil dit stimuleren en versterken door op regionaal niveau partijen bijeen te brengen, aan te jagen en inhoudelijk te ondersteunen. Concrete doelen zijn het ontstaan van breed gedragen regionale actieagenda’s, opgesteld en uitgevoerd door de betrokken partijen en het in beeld brengen van goede voorbeelden in de Kopgroep. Meer info op www.zorgpact.nl.