Zicht op de Zorgvraag gaat aan de slag bij de Zeeuwse Huiskamer Terneuzen. Ze stellen zich even voor.

Wij zijn zes enthousiaste vierdejaars verpleegkunde studenten van de HZ University of Applied Sciences. In het kader van project onderwijs van onze opleiding is het de bedoeling dat wij een bijdrage leveren aan het project de Zeeuwse Huiskamer. wij zullen ons de komende maanden met plezier inzetten om de data verzameling van de Zeeuwse Huiskamer aan te vullen.

Hiervoor hebben wij een eigen project opgezet genaamd: `Zicht op de Zorgvraag’. Met het oog op de vergrijzing focust de overheid zich de komende jaren op een verandering in de zorg. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. Dit moet natuurlijk wel kunnen. Wat er precies nodig is om mensen langer thuis te laten wonen en waar woningen aan moeten voldoen om mensen zelfstandig te laten blijven is nog niet duidelijk.

Door de dataverzameling worden organisaties en Zeeuwse mensen ondersteund om gezamenlijk antwoorden te formuleren op urgente vragen rondom wonen, welzijn en zorg. Om deze vragen rondom wonen te kunnen vinden moet er gekeken worden naar concrete situaties in de huidige ouderenzorg.

Onze projectgroep zal zorgvragers woonachtig in de Zeeuwse Huiskamer Terneuzen interviewen.  Daar zullen wij ons van oktober tot december mee bezig houden. Ook zullen zorgvragers in serviceflat de Veste worden geïnterviewd. Niet alleen de zorgvragers zelf maar ook hun omgeving wordt hierbij betrokken en geïnterviewd.  Het doel is om een zo een goed beeld te kunnen krijgen op de huidige situatie in de ouderenzorg en wat hierin moet veranderen.

Wij hebben er zin in en hopen dat we bij kunnen dragen aan het oplossen van deze hedendaagse complexe vraagstukken.

zicht op de zorgvraag Projectgroep Zeeuwse Huiskamer