HZ

Vorige week zijn zes studenten van de HZ academie Zorg & Welzijn gestart met activiteiten binnen de Zeeuwse Huiskamer in Goes.

In drie duo’s pakken ze de volgende onderwerpen op:

  1. In kaart brengen van de problemen waarmee de oudere bewoners van Goes-Zuid te maken hebben m.b.t. de thuissituatie.
  2. In kaart brengen van de problemen waarmee de oudere bewoners van Goes-Zuid te maken hebben m.b.t. de woonomgeving.
  3. Opstellen van een sociale kaart van de bewoner(s) van de ZHG en een overzicht van de bewoners waarin staat vermeld waarmee de actoren in de sociale kaart hen van dienst kunnen zijn.

Op deze wijze verzamelen we veel informatie voor onze gemeenschappelijke kennisbank binnen de Zeeuwse Huiskamers en doen de studenten een mooi stuk ervaring op.