Dementievriendelijk Rilland brengt partijen bij elkaar en dat creëert mogelijkheden. We vroegen Wilko Clarijs naar de voortgang van het project.

Er is inmiddels al weer veel gebeurd in Rilland. Vertel eens?
Doordat in de proeftuin van de Zeeuwse Huiskamer allerlei partijen samenkomen, is er inderdaad veel gebeurd. Vanaf het begin zijn mensen als Marieke van Werkhoven, Maurice Theune en Don Monfils betrokken geweest. Iedereen die betrokken is, neemt ook nog zijn eigen netwerk mee en zo komt het dat er heel veel op een heel breed vlak is gebeurd.

Zo hadden we het plan om te werken aan bewustwording rond dementie via leerlingen van de basisschool. Bij zo’n project worden ouders natuurlijk ook betrokken en zo verspreidt de kennis zich. Tegelijk bleek dat De Manteling een lespakket had ontwikkeld en dat ze dat graag wilden testen. Dat ging mooi samen met onze wensen.

En wat is er nog meer gedaan?
We, en dan vooral Don Monfils, zijn erg bezig geweest met de infrastructuur. Hij heeft ook een rapport opgesteld over dementievriendelijk Rilland. Don zegt altijd dat Rilland een heel eenvoudig dorp is qua opzet. Het is net New York. Er is één hoofdweg en daar komt alles op uit. Je kunt daarin makkelijk herkenningspunten plaatsen zoals een bankje of bewegwijzering. De plaatselijke supermarkt zou een rol kunnen spelen door de centrale rol in het dorp.

Bij de Zeeuwse Huiskamer denken we vanuit de vraag. Je kunt dus plannen maken, maar eerst moet je weten wat de doelgroep wil. Het plan ontstond dus om met een dementerende een rondje te gaan lopen. Die plannen zijn vergevorderd. Het heeft wel wat tijd gekost om dat op te zetten, want zo iemand stelt zich erg kwetsbaar op.

Is er naast het project met de leerlingen nog verder aan bewustwording gewerkt?
Tijdens de week van de dementie hebben we een bijeenkomst georganiseerd rondom dementie. Daar hadden we Gijs Wanders als spreker. Gijs’ vader heeft dementie en ook vanuit zijn werk is hij zeer betrokken bij het thema. Hij doet deze presentaties samen met  Herman van Hoogdalem, die aquarellen maakt van dementerenden. Dat was een hele geslaagde avond. Eerst vertelde hij zijn verhaal. Dat komt heel erg binnen. Vervolgens was er een panel van deskundigen (van een neuroloog tot mantelzorger).  Vanwege zijn werk, spreekt Gijs Wanders vaker bij bijeenkomsten over dementie, maar wat hij in Rilland zag had hij nog nooit gezien. Zoveel ontwikkelingen! Daar staan we zelf niet altijd bij stil, tot je het van een buitenstaander hoort. Zeeland is wel heel ver met het dementievraagstuk en Rilland steekt er binnen Zeeland met kop en schouders bovenuit.

Waarom is bewustwording belangrijk?
Als je je bewust bent van dementie, kun je ook dementievriendelijk met elkaar omgaan. Er zijn dan bijvoorbeeld minder dichte deuren nodig in een verpleeghuis waar dementerenden wonen. Misschien kan een aantal van hen gewoon rondlopen. Doordat inwoners de problematiek kennen weet je ook dat inwoners begrijpen dat als er iemand zonder jas in de stromende regen staat, ze iemand moeten bellen.

Hebben de ambassadeurs ook een rol in die bewustwording?
De ambassadeurs zijn deels vanuit dat idee aangesteld. Zij hebben elk hun platform waardoor er nog meer bewustwording rond dementie komt. Tegelijk hebben zij de middelen om partijen te verbinden aan het project en om dingen in gang te zetten.

Hoe bedoel je dat?
We zijn goed bezig en hebben mooie dingen opgezet en we moeten nu kijken naar hoe we door gaan pakken. De kennis die we hebben opgedaan, kunnen we overdragen en de gemeente kan er zijn voordeel mee doen. Als Rilland dementievriendelijk is, kunnen ze bij wijze van spreken de formule zo verplaatsen naar Krabbendijke.

Denk je dat dat kan werken in de praktijk?
Zeker! Bij De Vliedberg in Rilland wordt gewerkt aan een dementievriendelijke tuin. In het verleden gingen ideeën voor dat soort tuinen vaak niet veel verder dan dat er geen giftige planten in mochten staan. Nu hebben we een aantal criteria. De beplanting moet inderdaad dementievriendelijk zijn, er moet worden gewerkt met natuurlijke afbakeningen, de tuin moet veilig zijn en een veilig gevoel geven en je moet er doorheen kunnen lopen. Daar moeten de planten dus tegen kunnen. Ook moet er ruimte zijn voor bewoners om te schoffelen. Niet alles aan zo’n tuin is dus per se mooi, maar het is wel een dementievriendelijke tuin die echt werkt. Met de kennis die we bij deze tuin hebben opgedaan, kunnen we ook zo’n tuin realiseren op een andere plek.

Hetzelfde geldt voor andere kennis die we tijdens het project opdoen. Alles wat we hier leren, is elders ook in te zetten. Dat maakt het project enorm waardevol. Het idee is dat wij een aanzet geven en dat het idee dan bij een andere partij onderdak vindt zodat het geborgd is en verder verspreid kan worden.