saskia davidse de zeeuwse huiskamerEen artikel in de PZC zorgde ervoor dat Saskia Davidse contact met ons opnam. Ze heeft MS en de thema’s gezondheid, zorg en wonen hebben heel direct met haar leven te maken. Daarom zag ze raakvlakken met de Zeeuwse Huiskamer. En omdat we het interessant vinden om niet alleen naar ouderen te kijken die met deze thema’s te maken krijgen en Saskia bijzonder goed kan vertellen wat het betekent om MS te hebben en chronisch ziek te zijn, nemen we een serie interviews met haar af.

We vroegen Saskia als eerste naar wat de grootste uitdagingen zijn in haar dagelijks leven die worden veroorzaakt door haar ziekte. En dan blijkt al snel dat punt 1 zo groot is dat het weinig ruimte overlaat voor andere categorieën. Of eigenlijk, komen er al zoveel categorieën aan bod bij het eerste punt… dat een top-zoveel niet nodig is.

Punt 1: CONTACT
“Contact met de apotheek. Contact met de huisarts. Contact met mijn specialist. Contact met de fysiotherapeut. Contact met de psycholoog. Contact met de sociale verzekeringsbank. Contact met het UWV. Contact met de Gemeente. Contact met Porthos. Contact met de ergotherapeut. Contact met de thuiszorg.

Ik ben hele dagen bezig contact te leggen, vragen te stellen en dingen te regelen. Eigenlijk zou ik de hele papierwinkel die ik heb door mijn ziekte goed op moeten slaan. De map, de tabbladen en de perforator staan al klaar, maar wil je geloven dat ik dat er niet óók nog bij kan hebben. Dat geregel is al zo vermoeiend.

Ik ben heel blij dat mijn neuroloog mailcontact heb. Als zo iemand niet zo modern is, gaat dat natuurlijk niet.”