Wat hebben mensen nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Die vraag heeft de Zeeuwse Huiskamer in 2014 op drie verschillende woonlocaties onderzocht. Die vraag leeft ook bij Gemeente Reimerswaal, Woningcorporatie R&B Wonen en Zorggroep Ter Weel. Hoe maak je een dorp als Rilland toekomstbestendig? Wat kun je daar als organisatie (of als gemeente met een veranderende rol op het gebied van WMO) aan doen?  En heel belangrijk: wat kun je er in goede afstemming gezamenlijk aan doen? De drie  organisaties hebben besloten deze kwestie gezamenlijk op te pakken om de leefbaarheid van Rilland te verbeteren. Ze hebben daarbij gekozen voor de aanpak van de Zeeuwse Huiskamer. De Zeeuwse Huiskamer gaat vanaf april gezamenlijk met hen en bewoners aan de slag. Dit gebeurt ook in nauwe samenwerking en overleg met het samenwerkingsverband ‘Rilland heeft ’t’.

Het hele dorp doet mee
In tegenstelling tot eerdere projecten van de Zeeuwse Huiskamer staat in Rilland niet één fysieke locatie centraal. In dit huiskamerproject is bewust gekozen om het dorp als uitgangspunt te nemen. Het hele dorp kan en mag meedoen en -denken. Het grotere werkgebied is de gemeente Reimerswaal. Wat in Rilland ontwikkeld wordt; de kennis en expertise die ontstaat, moet uiteindelijk ook gebruikt kunnen worden in de andere kernen Yerseke, Waarde, Krabbendijke, Kruiningen, Oostdijk en Hansweert.

Meer over locatie Rilland van de Zeeuwse Huiskamer >>

DZH_RILLAND_LOGOS