studenten HZDe afgelopen tijd heeft de Zeeuwse Huiskamer hulp gehad van vijf studentes verpleegkunde. Een verslag van hun werk:

Wij zijn vijf studentes die de opleiding Bachelor Verpleegkunde volgen aan de HZ University of Applied Sciences. Met ondersteuning van de Zeeuwse Huiskamer hebben wij een project uitgevoerd rondom de bijdrage die medewerkers in de gezondheidszorg en ouderen kunnen leveren binnen Living Labs. Tevens hebben wij onderzoek gedaan naar de verwachtingen van ouderen ten aanzien van het langer zelfstandig thuis wonen. Graag willen wij onze onderzoeksresultaten hieronder kort toelichten.

Om tot resultaten te komen, zijn er interviews afgenomen met zorgmedewerkers en ouderen. Uit de interviews is naar voren gekomen dat de zorgmedewerkers het erg belangrijk vinden dat er, bij ontwikkelingen binnen Living Labs, altijd gekeken wordt naar de wens van de oudere. Daarnaast is het belangrijk dat er vanuit multidisciplinaire teams gekeken wordt naar een nieuwe ontwikkeling. Multidisciplinaire teams zijn vaak succesvol omdat elke discipline vanuit zijn eigen perspectief naar een bepaalde zaak kijkt. Technologische hulpmiddelen moeten hulpmiddelen blijven en mogen niet het sociale contact vervangen van de hulpverlener, mantelzorg en/of sociaal netwerk om vereenzaming onder ouderen te voorkomen.

Eenzaamheid is iets waar veel ouderen bang voor zijn wanneer het gaat over langer zelfstandig thuis wonen. Ouderen vinden het erg belangrijk dat zij zelf nog hun sociale netwerk kunnen onderhouden en nieuwe contacten kunnen leggen. Ouderen verwachten dat, wanneer zij zelf niet meer de sociale contacten kunnen opzoeken en afhankelijk zijn van bijvoorbeeld bezoek dat bij hen thuis langskomt, zij zullen vereenzamen. Voor alle andere knelpunten waar ouderen tegenaan lopen, geven zij aan dat daar wel oplossingen voor te vinden zijn. Ze hebben daarom ook veel verwachtingen van en vertrouwen in mantelzorgers.

Wij hebben dit onderzoek met veel plezier uitgevoerd en zijn dankbaar voor de hulp, feedback en steun die we gekregen hebben van onze opdrachtgevers vanuit de Zeeuwse Huiskamer. Het was voor ons een interessant en leerzaam project!

Loes Paantjens
Desiree de Voogd
Vicky Lockefeir
Savannah Vos
Annette Andeweg