Stories

van blogger naar ervaringsdeskundige – interview met Saskia Davidse

Zoals al eerder gezegd benaderde Saskia Davidse ons zelf over de mogelijkheid om haar bij de Zeeuwse Huiskamer te betrekken. Daardoor krijgen we een kijkje in haar privéleven en tegelijk illustreert haar situatie vraagstukken waar veel chronisch zieken mee kampen….

Continue reading