De uitdagingen van langer zelfstandig leven gelden niet alleen in ons land. Wereldwijd vragen beleidsmakers zich af hoe om te gaan met de groeiende groep ouderen, een toenemende zorgvraag en de groeiende beschikbaarheid van technologie voor ondersteuning. In Europees verband wordt gezocht naar samenwerking en kennisdeling. Recent heeft de Kent County Council, verantwoordelijk voor de ouderenzorg in Kent, aan Impuls verzocht om ondersteuning bij het opzetten van een innovatieomgeving over dit onderwerp.

IMG_0001

Kentse Huiskamer
Het projectvoorstel hiervoor is ingediend in het INTERREG IVA 2 zeeën programma en gehonoreerd in het kader van het project Biz4Age. In Kent wordt dezelfde aanpak gevolgd als in de Zeeuwse Huiskamer. Het project wordt op korte termijn opgestart in Folkestone. Na een Zeeuwse komt er nu dus ook een Kentse Huiskamer. Anne Tidmarsh, directeur ouderenzorg van de Kent County Council, heeft de wens uitgesproken om deze samenwerking niet alleen te gebruiken om in Kent een project te ontwikkelen, maar ook om kennis uit te wisselen tussen beide regio’s en zo samen sterker te worden. Gedurende het project wordt daarvoor een samenwerkingsmodel ontwikkeld.

Biz4Age
Business Opportunities for Healthy Ageing (Biz4Age) is een clusterproject, gefinancierd door het EU INTERREG IVA 2 zeeën programma. Het project wil de resultaten en lessen van twee eerdere projecten uitdragen en door ontwikkelen: CURA-B en 2 Seas Trade. Hiermee proberen de Biz4Age-partners zorginstellingen, overheden, wooncorporaties en MKB-onderneminrgen te ondersteunen in het beantwoorden van de uitdagingen van langer zelfstandig leven. Het cluster wordt gevormd door partners vanuit het Verenigd Koninkrijk, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland en staat onder leiding van de Anglia-Ruskin University uit Cambridge.

IMG_0004

Samenwerking
Naast het opzetten van een innovatieruimte in Kent wordt ook een samenwerking met de hogeschool VIVES in Brugge opgezet. Een onderzoeker van deze kennisinstelling zal in de Zeeuwse Huiskamer een onderzoek doen rond de woonomgeving.

Pastille