De Zeeuwse Huiskamer ondersteunt Zeeuwse organisaties en Zeeuwen om gezamenlijk antwoorden te formuleren op urgente vragen over wonen, zorg en welzijn.

wat is de Zeeuwse Huiskamer?
De Zeeuwse Huiskamer is een project en een fysieke plaats waar innovaties, experimenten en verschillende belangengroepen samenkomen. Op een plaats waar zorg zich steeds meer zal gaan concentreren: de huiskamer. Er zijn drie projecthuiskamers verspreid over Zeeland ingericht. In deze Zeeuwse Huiskamers brengen bewoners en ervaringsdeskundigen (toekomstige) behoeften in beeld en ontwikkelen bedrijven, overheden, welzijns-, zorg-, en kennisinstellingen innovatieve oplossingen en samenwerkingsverbanden.

waarom?
Innovatie in zorg, wonen en welzijn komt vanuit, en heeft invloed op vele verschillende belangen en partijen. Die grote hoeveelheid belangen en partijen zorgt er ook voor dat innovatie lastig is. Lastig om op te zetten, te coördineren en op één plaats te bundelen. De Zeeuwse Huiskamer biedt hier een natuurlijke omgeving voor. De betrokken organisaties hebben behoefte aan zo’n omgeving waar ze gezamenlijk helder in beeld kunnen krijgen welke behoeften en vragen er leven rond wonen, zorg en welzijn in Zeeland. Deze inzichten kunnen maatschappelijke instellingen helpen bij het inzetten van innovatiekracht en bieden kansen voor het ontwikkelen van nieuwe product-marktcombinaties voor bedrijven.

toegevoegde waarde: samenwerking
De Zeeuwse Huiskamer creëert een open innovatieruimte om innovaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn te versnellen. In samenwerking met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties, onderwijs, gespecialiseerde bedrijven en ervaringsdeskundige bewoners wordt een organisatie- en evaluatieproces opgezet.

hoe werkt het?
De Zeeuwse Huiskamer omvat woon- en werkomgevingen op drie Zeeuwse locaties: complete woningen in Zonnemaire, Goes en Terneuzen. Door proefwonen met verschillende bewoners komt een dialoog op gang waarin vragen en behoeften centraal staan en het gezamenlijk leren toepassen van nieuwe innovatieve methoden, diensten of producten en het testen daarvan in de realiteit mogelijk wordt.

wie gaat er wonen en werken?
De woon- en experimenteerruimte staat ter beschikking aan verschillende tijdelijke bewoners: doelgroepen, bedrijven, zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties het onderwijs en vele (ervarings-) deskundigen die hun ervaring gaan delen.

meedoen
Interesse in de Zeeuwse Huiskamer? Participeren kan op allerlei manieren en vanuit allerlei verschillende belangengroepen. Neem contact met ons op met je voorstel of je vraag.