image1Begin februari hebben de studenten van Scalda hun plannen voor Rilland gepresenteerd. Ze hebben gekeken naar het onderzoek dat er is gedaan en de ideeën die daaruit ontstonden zijn voorgelegd aan een grote groep betrokkenen waaronder de wijkagent, mantelzorgers en vertegenwoordigers van Zorggroep Ter Weel, de gemeente en R&B Wonen.

De studenten kwamen o.a. met plannen voor mobiliteit, het ondersteunen van sociale contacten en het toegankelijk maken van activiteiten.

 

Meer blogs over de samenwerking van de studenten van het SSC en de Zeeuwse Huiskamer

image3

image2