“als je inwoners niet betrekt, kun je net zo goed ophouden”

Ingrid Brilleman is beleidsmedewerker maatschappelijke zorg voor de gemeente Reimerswaal. Vanuit die functie is ze ook actief bij meerdere sociale teams de kernen van Reimerswaal. Zo zit ze ook bij Rilland heeft ’t: de organisatie die zich inzet voor leefbaarheid in Rilland. We vroegen haar naar projecten van Rilland heeft ’t. Wat is dat nou voor organisatie en wat doet die voor het dorp?

ingrid brilleman NAAMSVERMELDING FOTOGRAAF VERPLICHT Sonja BarentsenHoe kwam je bij Rilland heeft ’t terecht?
“We willen als gemeente zoveel mogelijk activiteiten organiseren en beweging creëren op het snijvlak van zorg en welzijn. Vanuit dat idee zijn we in 2012 begonnen met Rilland heeft ’t. Het was het eerste sociale team binnen onze gemeente. Een organisatie met inwoners en organisaties die samen werken aan leefbaarheid. Aanvankelijk hadden we de bedoeling om dat vooral met allerlei professionele organisaties te doen, maar na een aantal behaalde successen blijkt dat dat niet meer zo uitmaakt. Alle mensen van Rilland heeft ’t bekijken gewoon: wat heeft Rilland nodig? Zo is het ook begonnen. We hebben sleutelfiguren in het dorp gevraagd wat er ontbrak en daarmee gingen we aan de slag.”

En wat ontbrak er?
“Verrassend genoeg niet zo veel. Rilland heeft van alles, maar mensen wisten het niet. Dus hebben we gezorgd dat er een folder kwam met al die mogelijkheden erin. Dat je begeleid kunt worden wanneer de huisarts moet bezoeken, bijvoorbeeld. En we brengen een blaadje uit met een overzicht van activiteiten: één kant voor jeugd, één kant voor ouderen.”

Hoe zit Rilland heeft ’t in elkaar? Van wie is het? Hoort het bij de overheid?
“We zitten met zo’n acht personen bij Rilland heeft ’t. Dat is een mix van professionals en inwoners – als je die er niet bij betrekt, kun je net zo goed ophouden. Ik heb het initiatief genomen, maar het is al lang niet meer van mij. Iedereen die erin zit, doet mee aan brainstorms en als we iets hebben bedacht, maken we het concreet en betrekken we er zoveel mogelijk mensen bij. Alle betrokken partijen werken goed samen doordat we verbinden, creëren en enthousiasmeren.”

Hebben jullie een hoger doel?
“Als je ervan uitgaat dat we met onze initiatieven mensen gelukkiger maken – en het is bekend dat gelukkige mensen minder zorg nodig hebben – dan zorgen we ervoor dat er minder zorg nodig is. Leefbaarheid en geluk kan hem in van alles zitten. Zo is het bijvoorbeeld wetenschappelijk bewezen dat mensen die een plant  of dier verzorgen zich gelukkiger voelen en langer blijven leven in vergelijking met mensen die helemaal niets meer hebben om voor te zorgen.”

Waar zijn jullie nu druk mee en hoe gaan jullie te werk?
“Op dit moment speelt de opening van de nieuwe Vliedberg. ’t Gors gaat daar de catering doen. En misschien gaan ze wel voor meer dingen zorgen. Dat zijn we nog aan het bekijken. Ook worden er veel activiteiten georganiseerd vanuit Rilland zelf.
Een tijdje terug kwam iemand met het plan om een evenement rond migranten op te zetten. Toen kwamen we er al snel op uit om hen voor de Rillanders te laten koken én andersom. Dan kijken we wie we daarbij kunnen betrekken. Iemand van de kerk? Goed, en wie heeft daar contacten… en zo zijn we al van start.

Maar we doen nog veel meer hoor. Met de beroepskrachten van Ter Weel maakten we een excursie naar het Odensehuis in Vlissingen. We gaan in de Nieuwe Vliedberg dagbesteding bieden op een zeer vraaggerichte wijze (Odense methodiek). In principe geldt: als de neuzen dezelfde kant op staan, kun je heel veel gedaan krijgen. Er ontstaat een soort sneeuwbaleffect aan activiteiten en initiatieven.”

Waar ben je het meest trots op?
“De Rillandse dag, daar ben ik best wel trots op. Dat je dan die krantenkoppen leest: ‘Heel Rilland verbroedert’. En echt iedereen deed eraan mee! De supermarkt met heel Rilland bakt, de Turkse gemeenschap met lekkere hapjes, een roofvogelshow, de kerken die open huis hielden, R&B Wonen die de oude Vliedberg beschikbaar stelde en nog zo veel meer. Er ontstaat een enorme dynamiek als zoveel mensen mee willen doen.”

Heeft zoiets ook gevolgen voor de leefbaarheid in Rilland?
“Ik hoorde wel eens: de gemeente doet niks voor ons. Dat hoor ik nu minder. En je merkt het ook in het gedrag van mensen.  Rilland bruist echt!!! Het is een super gezellige kern met veel activiteiten en inzet van inwoners.”